//فهرست عناوین مطالب دی ارکلرونگ، یا آخرین اثر اینشتین//

* آشنائی کلـّی با “دی اِرکلِرونگ” (=بیانیّه) آخِرین رسالۀ اینشتین/

(1) چگونگی خرید این رساله با تخفیف قابل توجّه آن/

(2) خصوصیّات رساله و توضیحاتی پیرامون آن/

*** حوادث سال 1371 شمسی: استاد کابوک، انگلیسیها را قاتلان حمید رضا پهلوی و دکتر حسابی و جمعی از دانشمندان ایرانی شیعه در سال 1371 شمسی/1992 میلادی معرّفی کرده است…/

(3) سرآغاز متن رساله / اظهار اسلام و پذیرش رسمی تشیّع دوازده امامی توسّط اینشتین/

(4) ادامۀ درد دلها / مخالفت با خشونت و ورزشهای رزمی/ عاقبت شوم سياست/ چگونگی آشنایی با اسلام و آیت الله بروجردی/

(5) تلاش فرقه شیخیه برای جلب نظر اینشتین و جریان جزوه ای که بهنگام ترک مجلس به وی دادند

(6) جواب علمی اینشتین به شبهۀ اِعادۀ معدوم ملاّصدرا در معاد جسمانی/

(7) تصریح اینشتین به اعتقاد به معاد جسمانی و معراج جسمانی، بعنوان یک مسلمان؛ و نمونه ای از مطالعات قرآنی اینشتین/

( 8 ) نقشۀ ترور اینشتین /

(9) اینشتین برای آیت الله بروجردی، پیرامون نامۀ توهین آمیز تروریستها به خودش، چنین شرح میدهد/

10) نگرانی مرحوم آیت الله بروجردی از پیدایش گروههای افراطی در میان مسلمانان/ اینشتین از یاد فاجعۀ هیروشیما، مرگ را بر خود گوارا می بیند/

11) اینشتین بکمک آوانگاری لاتین توسّط واسطۀ آیت الله بروجردی، دعای سِمات را خوانده و عهد میکند که در صورت زنده ماندن، کتابی در ترجیح علمی اسلام و شیعه بنویسد/

12) اینشتین با کمک واسطه، سه دعا از مفاتیح الجنان را با آوانگاری لاتینی میخواند؛ جوانک تروریست اظهار پشیمانی میکند/

13) چشم انداز پیش از حرکت/ شایعه زدائی از نظریات/ نفرت از فلسفه/

14) تضاد فلسفه با فیزیک / فرمول کلی فیزیک نظری / جستجوی مذهب حق، بحکم وجدان انسانی/

16-15) سه دلیل اینشتین در عدم کارآیی عقل بشری و ضعف آن در فهم و استخراج احکام دین/

17تا21) فرمول نِسبيّت عقل بشری/ اينشتين مکتب اخباری را بر مکتب اصولی ترجيح ميدهد/

23-22) مناظرۀ علمی اینشتین با یک روانشناس مادّی/ فرق احساسات مذهبی با توهّم گرايی مذهبی/

24) دلیل اوّل اینشتین در اثبات وجود متافیزیک/ مخالفت اینشتین با اصل و اساس فلسفه/

25) دلیل دوّم اینشتین در اثبات وجود “متافیزیک” / اعتراض به نظرات فلاسفه در باب پیدایش جهان/

26) اعتراض به ابن سینا که علم خدا را محدود به کلّیّات میداند/

28-27) اصل عِلّیّت عمومی اینشتین و خداشناسی توحیدی / فیزیک، شانس و تصادف را محال میداند/

29) اصل عِلّیّت عمومی با وحدت وجود سازگاری ندارد/ وحدت وجود، خرافه ای از خرافات فلاسفه/

31-30) پاسخ اینشتین به شُبهۀ اتومبیل ساز – احتمالاً هِنری فورد – دربارۀ “اصل علّیّت عمومی”/

32) تحقیقات اینشتین پیرامون ((جنّ)) / بدن جن از جنس انرژی است/ تصویری واقعی از یک جنّ دختر/

33) قيافه شناسی و ازدواج جنّ و انسان، از دیدگاه قانون علیّت و نظم عمومی اینشتین/

34) نتایج فیزیوژنتیکی – یا: فیزیکی ژنتیکی – ازدواج انسان و جنّ/

35) خون آشام ها، از نتایج ازدواج جنّ و انسان؛ و کثرت آنها در انگلستان/

36) آیا ((جانّ)) مذکور در قرآن، همان ((جان)) انگلیسی ها بوده است؟/

37) سبب ممنوعيّت ازدواج جنّ و انسان در شرع اسلام/

38) اینشتین و تشريح فيزيکی چهرۀ پليد شياطين از راه قانون علیّت عمومی/

39) نظر اينشتين در مورد رسالۀ اعتقادات مجلسی و تجسّم فیزیکی ملائکه و اجنّه/

40) راز علمی دوستی و مَحَبَّت ناخودآگاه و دوجانبه و نیز دشمنی و نفرت اینگونه/

41) اثبات دوجانبه بودن دوستی و دشمنی واقعی، از راه امواج بهم پیوسته و قانون سوّم نیوتون/

42) سبب شکست در برخی مَحَبَّتهای واقعی دوجانبه، و موانع تأثیر طبیعی این قانون/

43) سرآغاز مبحث ((نِسبیّت)) / تکذیب برخی شایعات / نگرانی از دروغ پردازی فیلم سازان/

44) سبب ضعیف بودن درس اینشتین: نفرت از همکلاسی ها بود/ زندگی باطل اکثر مردم/

45) چرا مذهبیها از ((تئوری نِسبیّت)) استقبال بیشتری می کنند؟/

46) اساس مبحث نِسبیّت – جهانِ خلقت، از ((نور فیزیکی)) آفریده شده است/

48-47) جهان همه از نور آفريده شده است: کاملترين، شریفترین و مقدّسترين نور فيزيکی/

50-49) فیزیک جدید، وحدت وجود را محال میداند/ اشکال اساسی نظريّۀ غير علمی وحدت وجود/

51) نمونه ای از جعل سندهای تاریخی فلاسفه/ ابن راوندی، دروغ پرداز مُلحِد/

52) نظر مرحوم آیت الله بروجردی در مورد جابر بن حَیّان و انحراف عقیدتی وی/

53) تبدیل جسم به نور در سرعت های بالا/ کاهش جرم نیوتونی در سرعت، بر خِلاف افزایش جرم نِسبیّتی/

54) راز وجود نیروی جاذبه / این نیرو بر نور هم اثر میگذارد = نِسبیّت عامّ/

55) جمع میان دو نظریّۀ ذرّه ای و موجی نور / ترجیح اسلام توسّط ((نیوتون)) در برخی از آثارش/

56) چرا سیاهچاله ها حتی نور را نیز می بلعند؟! فرق میان نور فیزیکی ومتافیزیکی/حمیدرضا پهلوی میگوید: هاوکینگ، نظریّۀ سیاهچاله ها را از اینشتین دزدیده است/

57) سرعت نور (C) يک ثابت جهانی است؛ که هیچگاه و در هیچ حالت و موقعیّتی، تغییر نمیکند/

58) ((سرعت نور)) گواهی ديگر بر عدم اعتماد به ((عقل بشری))/

59) سرعت نور، مرز نهايی مکانيک کلاسيک و طلیعۀ فیزیک نِسبیّتی – خاطره ای علمی/

60)  نِسبیّت خاصّ، مُنافاتی با سیر مکانی نور ندارد/

61) الف – سرعت نور، بزرگترین سرعتهای مادّه است/

61) ب – پاورقی و تکمیل ؛ نسبیّت در نِسبیّت! نِسبیّت مُضاعَف؛ نسبی بودن خود سرعت نور در نوشته ای از حمیدرضا پهلوی/

62) انکار معراج جسمانی توسط ملاّصدرا از ضعف علمی او بوده است – نور مُنسَجِم چیست؟  /

63) تجسّم فيزيکی نوری اجسام، موجب نابودی آنها نمی شود، تا بحدّ انتشار نرسیده باشند/

65-64) سبب بی وزنی جسم در سرعتهای بالا/ نِسبيّت مکان در رابطه با اجسام درون و یا بيرون از آن/

66) دستیابی به مافوق سرعت نور از راه فیزیکی – در دنیایی که ما زندگی میکنیم – ممکن نیست/

68-67) شروع مراحل اثبات فرمول نِسبیّت و ثمرات درخشان مذهبی آن/ اینشتین رسالۀ نیوتون در ترجیح اسلام را خوانده بود/

69) کاهش جرم نیوتونی جسم در حال سرعت، در عین ازدیاد جرم نِسبیّتی آن/

70تا72) راز توان دوّم سرعت نور (C) در فرمول نِسبیّت/ از فرمول “اندازه حرکت” نيوتون تا فرمول نسبيّت اینشتین/ تناسب جرم مادّه و انرژی نهفته درون آن/

73) آخرین مرحلۀ اثبات فرمول بزرگ نِسبیّت مادّه و انرژی اینشتین/

74) و بالاخره: ارائۀ فرمول فيزيکی ((معاد جسمانی)) توسّط اینشتین و در هم شکسته شدن فلسفه ملاّصدرا  /

75)هرانسان چند یا چندین بدن فیزیکی را درطول عمر خود، دفع میکند/جواب شبهۀ آکِل و مأکول ملاّ صدرا/

76) آشنایی اینشتین با الکساندر فلمینگ انگلیسی(کاشف پنیسیلین) و پاسخ دیگر به شُبُهات معاد جسمانی/

77) اینشتین در مورد آدمک های کوتوله (یاجوج و ماجوج) مینویسد/

78) نادانی بشر پُر مدّعای امروز/ درد دل های الکساندر فلمینگ انگلیسی برای اینشتین/

79) سبب مسلمان شدن فِِلِِمینگ = حدیثی در مورد خواصّ طبّی مگس، که پاپ پیوس یازدهم به  گفت/

80) سوابق آشنائی فلمینگ با اسلام / همکاری سرّی اینشتین با فلمینگ، جهت جهانی سازی تشیّع/

81) معاد جسمانی مسأله ای کاملاً علمی و روشن است – شبهه ها معقول و قابل اعتناء نیستند/

تصویری یادگاری از الکساندر فلمینگ/ کاشف پنیسیلین/ جایزه نوبل۱۹۴۵/ فوت مشکوک: 1955م!/

82) اظهار اسلام لاوازیه، هنگام سخنرانی پیرامون بقای مادّه – انقلاب شوم فرانسه – شهادت لاووازیه/

83) چرا اینشتین نتوانست علناً اظهار اسلام و تشیّع کند؟ سبب اجازه ندادن مرحوم آیت الله بروجردی/

84) تلفیق دو اصل بقاء مادّه و بقاء انرژی/ مقدار ثابت انرژی در جهان خلقت/ سیّاله مغناطیسی جهانی/

86-85) طول ظاهری جسم در سرعت افزایش می یابد نه کاهش/ و این ناشی از خطای باصرۀ ناظر است/

87) رسیدن به خیلی از سرعتها هنوز در قدرت بشر نیست / شهابسنگها جرم زمین را افزایش میدهند/

88) بشر هنوز هم نمیتواند بآسانی به سرعت صوت (صدا) دسترسی پیدا کند؛ چه رسد به سرعت نور!/

89) آیا جسم اگر به سرعت نور برسد، نابود میشود؟ / جسم نوری و راز انسجام و مقاومت آن چیست؟ /

90تا93) برای حفاظت از جسم نوری چه باید کرد؟ / پیامبر(ص) با سرعتی فوق سرعت نور به معراج رفتند/ حاکمیّت فیزیک نِسبیّتی بر فیزیک نیوتونی و حاکمیّت متافیزیک بر هر دو/

94تا99) خارج از متن رساله: خاطرۀ علمی از استاد کابوک: مناظرۀ حمید رضا پهلوی با صادق هدایت در محضر پروفسور هشترودی، و اثبات فیزیکی طیّ الارض و معاد جسمانی/

101-100) رابطۀ نِسبیّت مکان با ادراک بَصَری ناظر / اعتراض به فیلم سازان دروغ پرداز در تفسیرهای ناشیانه و تحریف گرایانۀ نِسبیّت/

102) نِسبیّتِ زمان و پاک سازی آن از شایعات و تخیّل های فیلم سازان دروغ پرداز و فیزیک دانان آماتور/

104-103)سرنخ عاقبت نامعلوم ساعت ودستگاه شگفتِ انگیز اهدائی اینشتین به آیت الله بروجردی/

105) نِسبیّت زمان امری مجازی است نه حقیقی، و بستگی به واحدهای حسّی هر شخص دارد/

106) سفر به زمان یک خرافه بود که پُل لانژوَن در اختیار فیلم سازان گذاشت/

107) سبب اشتباه بزرگ لانژوَن در تفسیر نِسبیّت زمان اینشتین چه بود؟ /

108) نِسبیّت زمان امری است وابسته به ادراک هر شخص در اوضاع گوناگون و حالات مختلف/

110-109) واقعۀ اصحاب کهف از دیدگاه نِسبیّت زمان چگونه تفسیر می شود؟ / تفسیر وارونه، خطا و معکوس لانژوَن از نسبیّت زمان/

111) اِدینگتون نیز – مانند لانژوَن – در تفسیر نِسبیّت زمان اینشتین دچار اشتباه بزرگی شده است!/

112) نقش پزشکی و زیست شناسی در تفسیر نِسبیّت زمان – نقل قول اینشتین از الکساندر فِلِمینگ/

114-113) چرا ورزش اسب سواری چهره را جوان نگاه میدارد؟ و چرا اینگونه ورزشهای طبیعی مورد سفارش و تأکید اسلام هستند؟/

115) چه چیز سبب شد اِدینگتون نیز نِسبیّت زمان اینشتین را معکوس و غلط تفسیر کند؟/

116) تفسیر علمی حدیث معراج پیامبر اسلام(ص) از دیدگاه نِسبیّت زمان، توسّط اینشتین/

118-117) علاّمۀ مجلسی اوّلین کسیست در دنیای اسلام و در ایران، که نجوم علمی جدید (نجوم کوپرنیک و گالیله) را با استناد به احادیث امامان شیعه(ع) پذیرفته است/

119) اینشتین باز به اشتباه دیگر لانژوَِن و ادینگتون در رابطه با تغییرات طول اجسام در سرعت میپردازد/

121-120) رازهای ناگفتۀ مثلّث برمودا/ مادّه بدون زمان، قابل تصوّر نیست/ زمان هیچگاه از بین نمیرود/

123-122) اینشتین شایعات نسبیّت زمان را تکذیب می کند/ زمان هیچگاه به صفر نخواهد رسید!/

124) راز مثلث برمودا و حوادث شگفت انگیز آن چیست؟!/

126-125)رازعلمی ناپدیدشدن ناگهانی اشیاء وکشتی ها درمثلّث برمودا/اینشتین وطرح تصویرآسمانی کعبه/

127) اذعان نمودن اینشتین به وجود ردّ پاهایی از متافیزیک در حوادث مثلّث برمودا/

128) اثری خطّی از نیوتون در رابطه با ترجمۀ حدیث “جزیرۀ خَضراء = سبز”/

129) اینشتین، حدیث جزیرۀ خضراء را از نظر اکتشافات علمی جدید، تأیید میکند/

130) گزارش خلبان های آمریکایی از آبهای سفید و شکل عجیب دریا بر فراز مثلث برمودا!/

131) مخالفت اینشتین با پرواز اکتشافی امریکا بر فراز مثلث برمودا /

132) اینشتین حوادث جغرافیائی مذکور در روایت جزیرۀ خضراء را کاملاً دقیق و مطابق با واقع میداند/

133) گزارش خلبانها و ملوانها از شکل وکیفیّت آبهای مثلث برمودا، با جزیرۀ خضراء مطابقت دارد/

134) الکساندر فلمینگ نیز حدیث “جزیرۀ خضراء” را دارای نِکات پزشکی مهمّ میداند/ مَضَرّات و عوارض طبّی شام خوردن ما!

135) تحقیقات اینشتین پیرامون قرآن کریم و مسائلی که در حدیث جزیره خضراء آمده است/

136) چرا در قرآن مجید همۀ اسرار علمی و دینی، مشروحاً بیان نشده؟ معتبرترین تفاسیر شیعه کدامست؟

137) منظور از قرآن کامل، که در روایات شیعه – و از جمله در حدیث و داستان “جزیره خضراء” – آمده، چیست؟ کتاب علی(ع) چه کتابی بوده است؟/

138) وجود قرآن کامل در نزد امامان شیعه(ع) هرگز به معنی تحریف قرآن کریم نیست/

139) چرا معتقدیم که قرآن هرگز تحریف لفظی نشده است؟ چون انگیزه بر نقل و حفظ آن فراوان بوده/

140) چرا در احادیث شیعه می خوانیم که امام زمان(ع) با بسیاری از علماء اسلام می جنگد؟ /

142-141) اینشتین علائم ظهور را کاملاً علمی میداند/ تصاویر سه بُعدی بَدَلی/ اینشتین و طرح تصویر آسمانی کعبه برای قبله یابی جهان /

143) نیوتون نیز جزیرۀ سبز (=خضراء) را حوالی برمودا و کاراییب می دانسته است/

144) موقعیّت جغرافیائی مثلث برمودا / داستانی از کتب شیعه که نیوتن آن را نقل نموده/

145) مثلّث برمودا، کانون تجمّع امواج ناشناخته و نیروهای مغناطیسی زمین/

146) قالب های مثالی (یا اجسام برزخی) ما انسانها در کانونهای امواج دچار دگرگونی وناخوشی میشوند/

148-147) نور سفید و اسرار و عجایب آن/ راز برتری و فضیلت رنگ سبز و سفید بر رنگ های دیگر در احادیث شیعه/

149) اینشتین بشقابهای پرنده را واقعی می داند/ چرا آنها در اطراف برمودا بیشتر هستند؟/

150-151) اینشتین احتمال میدهد بشقاب پرنده ها از مسائل متافیزیکی برمودا باشند/

152) اینشتین تعلّق بشقاب های پرنده را به سازمان های جاسوسی، نامعقول می داند/

153) ضعف تجهیزات علمی و فیزیکی و الکترونیکی، از بررسی ماهیّت بشقابهای پرنده/

154) اینشتین بشقاب های پرنده و مثلث برمودا را جمعاً بیانگر وجود یک راز و مسألۀ متافیزیکی می داند/

155) فواید و ثمرات بی شمار نظریّه یا تئوری نِسبیّت برای ما انسانها /

159-156) چگونه میتوان با دانستن راز نسبیت زمان، از وقت شبانه روزی بیشتر بهره برد؟!/ راز علاقۀ دانشمندان به زندگی در نواحی قطبی/

160) ورود نیلز بور (نیلس بوهر) دانمارکی به جریان مکاتبۀ اینشتین با آیت الله بروجردی/

165-161) تحقیق اسکندر جهانگیری پیرامون نقش نیلز بور دانمارکی، در طرح جهانی سازی تشیع / سرنخ معمای ترور جان اف. کندی (رئیس جمهور اسبق آمریکا) – خارج از متن رساله