150-151) اینشتین احتمال میدهد بشقاب پرنده ها از مسائل متافیزیکی برمودا باشند/

برخی چنین گمان میکنند که صاحبان این بشقابها گروهی از انسانهای متمدن هستند که بیست هزار سال قبل، زمین را ترک کرده و (بعداً توسط سفینه هایی) به آسمان صعود نموده اند. ولی بعقیده من (=اینشتین) با وجود ((پیشوای زمان)) (= امام زمان عج) ، شاید بتوان حدس زد که چون بیشتر این رخدادها در اطراف همان جزایر (برمودا) رخ میدهد، به احتمال بسیار قوی اینها (رانندگان بشقاب های پرنده) از یاران (=اصحاب) آن بزرگوار هستند که نگهبانی منطقه و بلکه هر جای دیگر جهان، بر عهدۀ ایشان نهاده شده است ( که شاید این پروازها به قصد کمک به بشریت و یا نجات گم شدگان و یا دیگر اهداف بشر دوستانۀ آن حضرت باشد).

در سال های اخیر، گزارشهای ارسال شده از نقاط مختلف جهان – بخصوص حوالی برمودا – از مرز میلیون گذشته و همگی مردم با نام بشقاب پرنده آشنا شده اند.

طول آنها گاهی بقدر یک هواپیما میباشد؛ ولی بی صدا حرکت میکنند.

در ۱۹۱۵(م) که مطالعاتی در نسبیت عام انجام میدادم و یک سال از زمان استادی فیزیک نظری من در آلمان و درآمدنم به تابعیت این کشور می گذشت، برای اولین بار، واقعۀ مشاهدۀ معروف (( تل – 60)) (در رابطه با بشقاب پرنده ها) به گوشم رسید.

و چندی پیش نیز، در۱۹۴۷(م) ((کنیت آ. آرنولد)) Kenneth A. Arnold خلبان آمریکایی، ۹ عدد از آنها را دید. خلبان ژاپنی ((هیمفیل)) نیز در ۱۹۴۸ در حال پرواز متوجه علامت رادار هواپیما به سوی یک بشقاب پرنده شد و چون آن را تعقیب کرد، علاوه بر آنکه قدرت مانور بسیاری داشت، بسرعت دور شده و ناپدید گشت!

مشاهدات خلبانهای جنگی مُتفقین (امریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی) در ((جنگ دوم)) نیز گواه صدق دیگری بر این واقعیت است (که بشقابهای پرنده وجود دارند). آنها گمان میکردند که ژاپن و آلمان و ایتالیا (= مُتحدین) این اشیاء را برای گمراه کردن و یا شـناسایی و (یا) صدمه زدن به هواپیماهای آنها ساخته اند؛ و (بنا بر مشاهدات ایشان، این اشیاء) بیشتر بر فراز اقیانوس آرام و اطلس رؤیت می شده و تا به حال یکبار به کسی صدمه نزده اند.

برخی تیراندازان حرفه ای نیز که بسمت آنها هدف گرفته اند، مشاهده نموده اند که گلوله های آنها یا در نزدیکی خودشان افتاده و یا منحرف شده و یا درجا منفجر میشود؛ و هرگز به آن اشیاء اصابت نمی نماید!

==============================

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.