152) اینشتین تعلّق بشقاب های پرنده را به سازمان های جاسوسی، نامعقول می داند/

تا آنجا که ما میدانیم ، امکان ندارد که این بشقابها

ساخت سازمانهای جاسوسی باشد؛ چون اوّلاً،بشر

هـنوز به چنین میزان وحدّی ازعلم ودانش نرسیده

وبه این زودی هم نخواهد رسید،تا این چنین شیء

عجیبی را – با این سرعت و قدرت مانور- بسازد!

دیگراینکه:اگرچنین بود(که آنها ساخت سازمانهای

جاسوسی باشند)، میبایست در مناطق استراتژیکی

( = سیاسی – نظامی ) مشاهدۀ آنها بیشتر صورت

پذیرد؛ حال آنکه چنین هم نیست! و بالاخره اینکه:

قطعاً برخی از قدرت ها، از آن و حرکات سریع و

پیچیدۀ آن برای جنگ ها بهره میـبردند ؛ ولی حتی

یک مورد نیز چنین اتفاقی رخ نداده است! و بلکه

خود ابرقدرتها هـزیـنـه و وقـت بسیاری را صرف

تحقیق در مورد آن میکنند!

============

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.