155) فواید و ثمرات بی شمار نظریّه یا تئوری نِسبیّت برای ما انسانها /

///////////////////////////////////////////////////////

بحث ما دراین مقدمه، راجع به نِسبیّت ، به درازا

انجامید؛ ولی چاره ای جز این نبود.

حال، اگرکسی از من(=اینشتین) سؤال می کرد –

چنانکه یک بارجناب فِلِمینگ طبیب،ازمن پرسید-

که فایدۀ عملیِ دانستن این اصل یا “قانون نسبیّت”

چیست وکجا عاید بشرمیشود؟درجواب گفته ام که

فواید و نتایج آن، واقعاً درخشان و بی شماراست؛

گذشته از آن فوایدی، که درفهم قوانین دیگری از

“مکانیک کوآنتومی” (*1*) در بـر دارد؛ و مـن

(اینشتین) نمی خواهم دراین رسالۀ فشرده به آنها

بپردازم؛ولی درکتابها ورساله جات دیگرم مکرّر

به آنها پرداخته و مثال آورده ام.

********************************

1- quantum-mechanics

توضیح: کوآنتوم به معنای کمّیّتها (=اندازه های)

ذرّه ای،هسته ای واتمی، که ازدقیق ترین مباحث

فیزیک نظری و حتی کلاسیک اسـت، می باشـد.

===============================

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.